Nahoru

Dětský domov - o nás

Dětský domov v Dlažkovicích je státní zařízení pro výkon ústavní výchovy mládeže. Kapacita zařízení je 64 dětí, které žijí v 8 bytových jednotkách po 8 dětech. V každém bytě je obývací pokoj, 3-4 ložnice, kuchyňka, sociální zařízení. Děti v DD využívají tělocvičnu, venkovní bazén, dětské, sportovní hřiště a rozsáhlý park. O děti se stará celkem 15 tet, 1 strýc a 6 pracovnic sociální péče.

Provoz DD je nepřetržitý.

Do domova jsou přijímány děti ve věku od 3 – 18 let (případně do ukončení přípravy na povolání). Účelem DD je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, předběžným opatřením nebo přijatých na žádost rodičů se souhlasem příslušného odboru péče o dítě – jedná se zpravidla o děti, které nemají závažné poruchy chování.

Povinností DD je zajistit základní právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující aktivní účast dítěte ve společnosti.

 

S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku. Neméně důležité je

předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému osobnostnímu vývoji dítěte.
Děti jsou do zařízení přijímány na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo předběžného opatření, se souhlasem dětského diagnostického ústavu.

Pobyt v DD je ukončen v těchto případech:

 • pokud soud zruší ústavní výchovu
 • dosáhne-lil dítě zletilosti a nechce dobrovolně zůstat v zařízení do ukončení přípravy na povolání
 • po dovršení 19 let při prodloužené ústavní výchově
 • nabytím právní moci při osvojení nebo pěstounské péči
 • po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření, jestliže nebylo před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé

Dětem, kteří jsou v DD umístěny, je poskytováno v plné míře zaopatření :

 • stravování, ubytování a ošacení,
 • učební potřeby a pomůcky,
 • úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
 • úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu,
 • kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,
 • úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

 

Dále mohou být podle rozhodnutí ředitele hrazeny také:

 •  náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
 •  potřeby pro využití volného času a rekreaci,
 •  náklady na soutěžní akce, rekreace,
 •  náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

Partneři a sponzoři

Jak se k nám dostanete

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.